AYTTO January 2018 Invitational NY

0-Star | 35 Players | 84 Matches

Name Entered Final
Walid Al-Maghrabi 1116 1126 10
Hunnan Butt 0 831 831
Kaylee Campbell 0 1201 1201
David Capellan 0 1188 1188
JiaJie Chen 0 1226 1226
Xuhui Chen 1216 1212 4
Shu Chen 1235 1253 18
Zefeng Chen 2302 2308 6
ShangLi Chen 0 1217 1217
Pema Choedon 0 1155 1155
James Danziger 921 951 30
Doris Desir 0 1154 1154
Austin Hom 0 1076 1076
Jingde Hu 0 2255 2255
Xiaolin Huang 0 1200 1200
Mohamed Jalloh 0 571 571
Zarnigor Kudratova 0 894 894
Jun Zhang Law 0 1045 1045
Jianwei Li 0 1212 1212
Yuwen Lin 0 1120 1120
Meijuan Lin 908 1008 100
Kin Wai Lui 0 1087 1087
Junyue Ma 2208 2202 6
Eric Ng 0 1042 1042
Shu Xian Ou 876 1065 189
Gaetchen Prophete 0 1106 1106
Ryan Quach 521 829 308
Henrique Su 0 1074 1074
Elisha Tang 0 1059 1059
Anvit Vemuri 0 890 890
Anshul Vemuri 0 1154 1154
Andy Wen 0 1087 1087
WeiQiang Wu 0 1246 1246
Max Yenlee 944 946 2
Guanyu Zhang 1260 1267 7