PSAL Individual Championship 2018 NY

2-Star | 68 Players | 108 Matches

Name Entered Final
Walid Al-Maghrabi 1126 1117 9
Yacine Boulekouane 996 963 33
Azamat Bozorov 1008 1019 11
Channtha Bracero 0 613 613
Hunnan Butt 831 839 8
Xinyi Cai 0 307 307
Kaylee Campbell 1201 1107 94
Karen Chan 733 778 45
Alexander Chasteen 1200 1208 8
Jasmine Chen 0 417 417
Zefeng Chen 2308 2314 6
Shu Chen 1253 1253 0
ShangLi Chen 1217 1221 4
Alvin Chen 1944 1944 0
Bowen Cheng 1305 1305 0
Kunga Chodon 0 1272 1272
Pema Choedon 1155 1060 95
Elva Deng 0 975 975
George He 1879 1879 0
Wendy He 0 389 389
John Hsu 0 775 775
Jingde Hu 2255 2246 9
Weiting Huang 0 854 854
Xiaolin Huang 1200 1200 0
Jia Jie Hung Zheng 0 597 597
Li Wei Jiang 0 616 616
Sandy Jiang 0 405 405
Joy Jung 0 864 864
Fawzia Khan 0 521 521
Jaimie Kim 0 942 942
Zarnigor Kudratova 894 894 0
Lucie Lagodich 0 157 157
Jianwei Li 1212 1220 8
Michelle Lin 110 118 8
Wilson Lin 0 819 819
Tian Lin 0 141 141
Sharon Lin 474 576 102
Yaoxin Liu 0 600 600
Jasmine Lo 1485 1531 46
Junyue Ma 2202 2211 9
Martina Machado 0 537 537
Jane Medved 1704 1659 45
Theodora Nebavlakis 608 616 8
Mamlakat Norimova 0 253 253
Jadssam Parra 624 632 8
Dayanara Paucar 0 844 844
Sharon Phuong 0 774 774
Bowen Qu 783 791 8
Ryan Quach 829 872 43
Ellen Ren 0 269 269
Gabriel Riskevich 2147 2142 5
Sarah Segal 862 885 23
William Song 1951 1951 0
Danny Tam 0 991 991
Elisha Tang 1059 1058 1
Duyen Tran 0 821 821
Akram UD Uddin 0 823 823
Michelle Vilensky 795 805 10
Xin Wang 0 297 297
Malik Williams 0 1097 1097
Peter (bojiang) Wu 1280 1280 0
Steven Yang 0 1007 1007
Yinuo Yang 2086 2086 0
Stephen Yatvitskiy 1959 1958 1
Jenny Ye 0 958 958
Elizabeth Ying 0 102 102
Guanyu Zhang 1267 1267 0
Gavin Zheng 0 1118 1118