2018 HITTA Spring Festival TX

2-Star | 74 Players | 266 Matches

Name Entered Final
Lee Abraham 1676 1663 13
Saqib Baig 1707 1706 1
Jim Butler 2486 2487 1
Andrew Yiqing Cao 1691 1691 0
Rusty Carter 1713 1640 73
Justin Chen 1792 1790 2
Kaye Chen 916 916 0
Alina Dang 0 513 513
Thuan Dao 1417 1423 6
Matt Dellandrea 1771 1759 12
Kristian Doughty 2080 2071 9
Rodrick Dow 1022 1031 9
Luan Duong 1225 1323 98
Karl Eisenkoelbl 1774 1754 20
Sal Ejaz 1570 1552 18
Elliot Eureste 1369 1570 201
Byron Fuentes 1612 1632 20
Austin Gao 1483 1533 50
Li Gao 968 1078 110
Conrado Garza 1639 1737 98
Matthew George 0 1491 1491
Michael Guo 1108 1156 48
Keith Hemann 914 911 3
Brighton Herron 1089 1099 10
Chhun Hong 482 801 319
Oswald Hoyos 1675 1690 15
Ishan Jain 1929 1926 3
Prafulla Kesari 1474 1491 17
Joann Kim 729 731 2
Juan Knowles 1607 1552 55
Jason Lai 1861 1850 11
Khoa (eric) Le 1874 1887 13
Hangyu Li 2558 2560 2
Chia-yeh Li 1476 1373 103
Kewei Li 2683 2688 5
Eddie Li 1997 1984 13
Alex Loukachine 1795 1645 150
Lily Lu 0 889 889
Thang Lu 2097 2097 0
Glenn Martinez 1825 1824 1
Randall Medcalf 1918 1890 28
Kelvin Meng 787 778 9
Evelyn Nguyen 928 946 18
Quang Nguyen 1358 1525 167
Aditya Oak 1313 1313 0
Soon Jae Park 2061 2072 11
Vinh Phung 0 1364 1364
Rayyan Salman 0 891 891
Shaun Sapp 2064 2056 8
Diwei Shi 2529 2516 13
Linda Shu 2041 2044 3
Dustin Spalding 1254 1253 1
Toru Takahashi 1947 1965 18
Daniel Tran 2071 2079 8
Michael Tran 2506 2511 5
Jason Tsai 1328 1316 12
Varun Tyagi 1062 1049 13
Liangang Wang 0 1564 1564
Grace Wang 239 239 0
Andy Wang 1564 1587 23
Bill Wei 0 706 706
Kyle Weimer 975 1330 355
Alex Whigham 970 976 6
Slade Wu 1563 1565 2
Kevin Yang 919 920 1
Jennings Ye 1521 1557 36
Rath Yin 1406 1468 62
Matthew Zhang 1004 1003 1
Hongyi Zhang 1821 1849 28
Serena Zhao 1230 1319 89
Honghe Zhao 1586 1544 42
Michael Zhao 1705 1557 148
Yan Zhou 1540 1582 42
Arman Zhumagaliyev 1861 1875 14