Mayor's Cup 2018 NY

2-Star | 65 Players | 117 Matches

Name Entered Final
Deven Amann-Rao 0 740 740
Lara Belton 0 1065 1065
Azamat Bozorov 1019 1125 106
Hunnan Butt 839 885 46
Xinyi Cai 307 307 0
Kaylee Campbell 1107 1044 63
David Capellan 1188 1127 61
Regina Chan 0 576 576
Wisely Chang Wu 0 798 798
Daniel Chao 0 1089 1089
Alexander Chasteen 1208 1228 20
Janly Chen 449 492 43
Shu Chen 1253 1218 35
Alvin Chen 1945 1990 45
Cathy Chen 0 110 110
Lin Peng Chen 749 753 4
JiaJie Chen 1226 1236 10
ShangLi Chen 1221 1225 4
Zefeng Chen 2314 2316 2
Kunga Chodon 1272 1273 1
Pema Choedon 1060 1052 8
Donald Chong 0 1270 1270
Nasheem Fong 621 1001 380
Tesfamariam Getahun 798 808 10
Samuel Goldberg 1278 1276 2
Steven Granaturov 1997 2002 5
Kevin Gu 0 1485 1485
Xiaolin Huang 1200 1616 416
Jeremy Hui 1994 1973 21
Ulmasjon Inomiddinov 992 993 1
Abigail Isakov 0 556 556
Sandy Jiang 405 764 359
Jamie Kim 0 1053 1053
Zarnigor Kudratova 894 994 100
Jeremy Lee 1399 1402 3
Edward Leibowitz 0 696 696
Yan Fen Liang 0 608 608
Michelle Lin 118 126 8
Wilson Lin 819 819 0
Sharon Lin 576 541 35
Jasmine Lo 1522 1515 7
Martina Machado 537 540 3
Jane Medved 1665 1651 14
Taye Jospeh Mortley 740 739 1
Kyle Natividad 0 789 789
Theodora Nebavlakis 616 611 5
David Ng 0 846 846
Eric Ng 1042 1009 33
David Pines 0 805 805
Bowen Qu 813 821 8
Gabriel Riskevich 2131 2095 36
Joey Ruan 0 1069 1069
Mahidul Shahel 1272 1273 1
Xuan Xian Su 0 789 789
Edwin Tam 0 1034 1034
Hassan Usmanov 944 949 5
Andy Wen 1087 1079 8
Malik Williams 1097 1108 11
Peter (bojiang) Wu 1280 1261 19
Yutao Xu 0 1382 1382
Yinuo Yang 2086 2086 0
Stephen Yatvitskiy 1928 1927 1
Rosanne Zhang 0 1140 1140
Benjamin Zhang 2168 2174 6
Gavin Zheng 1118 1124 6