2018 SPTTC March Open WA

1-Star | 74 Players | 276 Matches

Name Entered Final
Roel Aguanta 1973 1948 25
Ben Bednarz 1536 1512 24
Miguel Beltran 768 757 11
Yazel Boudour 1878 1830 48
Ben Burke 1716 1750 34
Paul Butler 1245 1221 24
Miles Butler 0 150 150
Ryan Chan 2016 1976 40
Richard Chang 1106 1072 34
Sean Chang 2085 2087 2
Ashley Chen 1521 1743 222
Brian Chia 1984 2005 21
Larry Chinn 1209 1218 9
Vadym Denysenko 2002 1976 26
Peter Dziekiewicz 2054 2048 6
Yun Fan 1636 1673 37
John Fredrickson 1557 1657 100
Yi Gu 1317 1272 45
Ryan Hoarfrost 2267 2267 0
Andrei Ilnitskii 1399 1399 0
Bernardo Iturriaga 2114 2144 30
Alexandr Kaplan 1773 1785 12
Shavkat Karimov 1571 1563 8
Grace Kim 917 917 0
Andrew Kim 0 164 164
Sergey Kolosov 2016 2002 14
Peter Kozar 0 1624 1624
Jong Il Lee 1871 1888 17
Pitsanu Limpamanop 2108 2113 5
Alan Lin 0 932 932
Junjie Lin 1204 1196 8
Cindy Liu 612 712 100
David Lotz 1063 995 68
Chettra Ly 1787 1752 35
Ganesan Mani 1657 1608 49
Andrew Matteson 1624 1607 17
Chenghan Mi 1047 962 85
Vince Mioduszewski 1992 1922 70
Dinesh Monteiro 1049 1023 26
Patrick Moore 2001 1990 11
Robert Myers 558 558 0
Burt Nam 1097 1143 46
Max Nasab 1579 1788 209
Songling Ngo 557 673 116
John Ochsner 2010 1992 18
Sridattha Palwai 1666 1684 18
Hee Jung Park 873 968 95
Wu Pin shien 0 2008 2008
Sophal Pouv 2027 2038 11
Rishi Pudipeddi 505 751 246
Lezhi Qu 0 956 956
Mart Seeny 1849 2110 261
Anton Shapovalov 1547 1549 2
Paul Shih 1489 1515 26
Chad Su 1864 1899 35
Guclu Toker 1849 1774 75
Thor Treulson 2085 2097 12
Scott Van Verst 1478 1511 33
Kei Wakabayashi 1863 1850 13
Elaine Walquist 1481 1455 26
Zexuan Wang 2416 2417 1
Philip Wen 1528 1524 4
Donna Wilder 1223 1223 0
Wondwosen Woldegebriel 985 1099 114
Jiwei Xia 2616 2617 1
Jianxia Xiao 1462 1470 8
Ruichen Xiao 360 360 0
Maggie Yan 1222 1227 5
Ellie Yan 886 824 62
Alicia Yu 321 323 2
Larissa Yue 1338 1509 171
Cheery Zhang 898 926 28
Raymon Zhang 342 346 4
Chenguang Zhu 1909 1913 4