2018 Capital Plastics Butterfly Youth CA

2-Star | 67 Players | 333 Matches

Name Entered Final
Angelica Arellano 1673 1786 113
Ayush Badari 0 300 300
Peter Cao 994 1191 197
Aaron Chang 1778 1778 0
Brian Chen 0 571 571
Andrew Chen 1127 1152 25
Aidan Chen 817 815 2
Christopher Chen 1721 1763 42
Austin Clemens 2206 2204 2
Kobe Couyoumjian 2222 2206 16
Lu Dai 0 2315 2315
Misael Duran 1533 1414 119
Kary Fang 956 998 42
Jensen Feng 2059 2058 1
Ruby (runqi) Gao 1144 1185 41
Aditya Godhwani 2302 2290 12
Qinyue Hong 0 2411 2411
Evan Hu 1261 1262 1
Nathanael Hwang 425 425 0
Ziyan Jin 0 2326 2326
Kylie Lam 1698 1754 56
Brendan Lee 1811 1805 6
Jialiang Liu 0 2505 2505
Crystal Liu 1590 1707 117
Vincent Lo 1822 1812 10
Xinyi Lu 0 2377 2377
Sean Luschwitz 860 1048 188
Jaden Ly 1616 1610 6
Amanda Malek 2152 2152 0
Pai Man 0 2471 2471
Bryson Manalang 1052 1140 88
Colin Nguyen 0 555 555
Evelyn Pace 666 666 0
Vidul Parsi 1893 1841 52
Fenjei Qi 2464 2442 22
Jonathan Qin 2257 2244 13
Prithivi Raja 1080 1080 0
Aadarsh Rajan 1384 1263 121
Hannah Ren 1905 1867 38
William Ren 1105 1142 37
Ryan Ren 1872 1851 21
Sreenidhi Saravanan 1322 1322 0
Kaiwei Shi 1336 1264 72
Akul Bharat Shivkumar 1090 1313 223
Ashwathram Singh 1896 1850 46
Chen Sun 2488 2470 18
Thomas Tong 1049 1043 6
Darryl Tsao 2011 2010 1
Jerome Vallar 1850 1820 30
Shaobo Wang 0 2495 2495
Shu Wang 2487 2489 2
Leon Wang 1197 1160 37
Ryan Wu 2030 2031 1
Amy Wu 1778 1796 18
Alan Xian 1870 1845 25
Lingjing Xu 0 2324 2324
Jonathan Xue 822 821 1
Grace Yang 2372 2355 17
William Yang 1572 1599 27
Rachel Yang 2342 2322 20
Emilie Yin 2084 2065 19
Elina Yin 1243 1509 266
Austin Zhang 843 843 0
Evan Zhong 1878 1988 110
Daniel Zhou 1929 1952 23
Andrew Zhou 1470 1466 4
Keenan Zhou 1997 1964 33