NYISC June 10, 2018 Open NY

2-Star | 48 Players | 147 Matches

Name Entered Final
Hevin Amin 203 237 34
Nicolas Ryan Arcilla 233 475 242
Jay Basnet 2151 2133 18
Rothschild Capulong 1588 1504 84
Christine Cha 900 1200 300
John Chen 0 1617 1617
Ming Cheung 2161 2121 40
Tenzin Dilgo 444 425 19
Dario Ferrari 1247 1276 29
Yanjun Gao 2572 2575 3
Aileen Guaman 469 553 84
Gary Gudzenko 1563 1413 150
Jason Hang 775 757 18
Rafi Hosein 1583 1616 33
Urgen Kalsang 0 422 422
Alyssa Kang 1091 1103 12
Prasun Khanal 263 306 43
Anand Khera 1197 1307 110
Walter Lam 1949 1922 27
Kyle Lee 464 444 20
Yu Xiang Li 2377 2373 4
Juan Liu 2608 2623 15
Jerry Mintz 1634 1634 0
Gabi Mizrahi 1951 1991 40
Marco Mizrahi 1965 1972 7
Agustin Murillo 0 1763 1763
Felipe A. Osorio 1925 1925 0
Brian Ou 1151 1181 30
Meet Panchal 389 341 48
Leonid Polishuk 1824 1807 17
Mukaila Rabiu 1997 1925 72
Lei Ren 2194 2197 3
Aleksandr Sapezhnikov 1230 1298 68
Yu Shao 2521 2513 8
Pemba Sherpa 620 725 105
Tanji Sherpa 620 594 26
Phurba Sherpa 517 534 17
Akira Tadehara 658 661 3
Anthony Valerio 2392 2389 3
Franco Vigano 1497 1387 110
Tenzin Wangpo 411 416 5
Julio Wong 1527 1523 4
Nathan Wu 2194 2210 16
Brian Wu 0 255 255
Jie You 2451 2451 0
Zhengrui Zhong 1455 1501 46
Jonathan Zhou 613 559 54
Jocelyn Zhou 1077 1207 130