Wang Chen TTC June Open 2018 NJ

2-Star | 15 Players | 35 Matches

Name Entered Final
Rahul Ajit 0 707 707
Victor Balarezo 0 499 499
Mark Berg 1697 1737 40
Caleb Chan 0 692 692
Yi Cheng 628 661 33
Joon Chung 1859 1831 28
Wyndsor Hsu 0 349 349
William Hsu 0 332 332
Tianzuo Huang 1701 1656 45
Arjun Nair 784 791 7
Jeffrey Wang 349 696 347
Jialin Yang 372 426 54
Jiaxin Yang 0 1100 1100
Anrew Zeng 0 786 786
Jiaming Zheng 1533 1566 33