AACCT July 2018 Open NY

2-Star | 58 Players | 188 Matches

Name Entered Final
Owen (Kuiyu) Lin 1166 1257 91
Mark Berg 1702 1607 95
Karen Chan 816 804 12
Daniel Chow 1329 1374 45
Brayden Chow 963 1010 47
Kevin Chow 965 923 42
Farhad Dalvi 1935 1931 4
Jimmy Dee 1337 1331 6
Richard Dewitt 2116 2153 37
Santiago Echeverri 946 948 2
Brian Fong 1417 1326 91
Angus Fong 2041 2025 16
Aileen Guaman 607 912 305
Carlos Gutierrez 1561 1593 32
Ziwen He 2669 2675 6
Rafi Hosein 1629 1729 100
Jeffrey Hsin 2252 2254 2
Eric Huang 0 818 818
Zachary Jaworowski 1130 1229 99
Steven Kasha 1773 1778 5
Amir Khan 1887 1988 101
Maximilian Kogler 1840 1958 118
Brian Lee 1474 1521 47
Dario Leoncini 1118 1413 295
Alston Leung 0 477 477
Kenneth Li 1010 1128 118
Henry Li 1804 1801 3
Kayden Li 817 919 102
Kevin Li 1514 1514 0
Kelly Liang 2108 2116 8
Lewis Liu 910 910 0
Jasmine Lo 1739 1732 7
Ming Lu 434 553 119
Samuel Medina 1944 1966 22
Jerry Mintz 1517 1517 0
Sho Miyazaki 2059 2033 26
Ibrahim Mugren 1959 1903 56
Eric Ng 1012 821 191
Ange-cedric Oba 2418 2415 3
Jide Ogidiolou 2606 2596 10
Ojo Onaolapo 2491 2494 3
Mukaila Rabiu 1964 1947 17
Sky Shatz 1561 1509 52
William Song 1926 1926 0
Michael Song 1754 1750 4
Edmund Suen 2011 1998 13
Tamas Szeles 1218 1164 54
Akira Tadehara 731 774 43
Ray Tsai 2266 2264 2
Bruno Ventura Dos Anjos 2569 2575 6
Tenzin Wangpo 433 726 293
Julio Wong 1524 1524 0
Brian Wu 263 263 0
Yinuo Yang 2096 2071 25
James Yen 1862 1890 28
Thomas Yu 2223 2206 17
Benjamin Zhang 2126 2122 4
Zhengrui Zhong 1703 1675 28