AACCT July 2018 Open NY

2-Star | 58 Players | 188 Matches

Name Entered Final
Owen (Kuiyu) Lin 1160 1251 91
Mark Berg 1703 1608 95
Karen Chan 798 787 11
Kevin Chow 954 917 37
Daniel Chow 1325 1370 45
Brayden Chow 954 1002 48
Farhad Dalvi 1934 1930 4
Jimmy Dee 1330 1325 5
Richard Dewitt 2113 2150 37
Santiago Echeverri 935 938 3
Brian Fong 1407 1316 91
Angus Fong 2042 2024 18
Aileen Guaman 599 906 307
Carlos Gutierrez 1561 1593 32
Ziwen He 2669 2674 5
Rafi Hosein 1619 1719 100
Jeffrey Hsin 2253 2254 1
Eric Huang 0 812 812
Zachary Jaworowski 1134 1231 97
Steven Kasha 1776 1780 4
Amir Khan 1888 1987 99
Maximilian Kogler 1837 1960 123
Brian Lee 1467 1514 47
Dario Leoncini 1134 1412 278
Alston Leung 0 469 469
Kevin Li 1516 1516 0
Kenneth Li 1019 1134 115
Henry Li 1804 1802 2
Kayden Li 814 912 98
Kelly Liang 2104 2113 9
Lewis Liu 892 892 0
Jasmine Lo 1738 1732 6
Ming Lu 426 546 120
Samuel Medina 1945 1967 22
Jerry Mintz 1517 1517 0
Sho Miyazaki 2059 2028 31
Ibrahim Mugren 1956 1900 56
Eric Ng 1009 818 191
Ange-cedric Oba 2414 2411 3
Jide Ogidiolou 2510 2504 6
Ojo Onaolapo 2487 2491 4
Mukaila Rabiu 1967 1950 17
Sky Shatz 1565 1512 53
William Song 1927 1927 0
Michael Song 1759 1755 4
Edmund Suen 2011 1998 13
Tamas Szeles 1219 1165 54
Akira Tadehara 730 768 38
Ray Tsai 2266 2264 2
Bruno Ventura Dos Anjos 2556 2559 3
Tenzin Wangpo 426 724 298
Julio Wong 1523 1523 0
Brian Wu 254 254 0
Yinuo Yang 2086 2061 25
James Yen 1861 1889 28
Thomas Yu 2225 2208 17
Benjamin Zhang 2125 2121 4
Zhengrui Zhong 1702 1675 27