NYISC August 2018 NY

2-Star | 48 Players | 154 Matches

Name Entered Final
Jules Apatini 1224 1205 19
Tom Brown 1477 1674 197
Rothschild Capulong 1657 1658 1
Katherine Dong 1138 1130 8
Jackie Feng 2016 1994 22
Angus Fong 2025 2005 20
Brian Fong 1292 1273 19
Aileen Guaman 817 750 67
Deniz Guney 1529 1520 9
Jason Hang 761 809 48
Jose Herrell 1066 997 69
Rafi Hosein 1720 1720 0
Zachary Jaworowski 1459 1461 2
Amir Khan 1815 1846 31
Dario Leoncini 1456 1471 15
Ethan Leung 405 508 103
Kenneth Li 1128 1136 8
Kayden Li 962 953 9
Yu Xiang Li 2360 2360 0
Kevin Li 1514 1499 15
Kelly Liang 2018 2030 12
Ming Lu 534 646 112
Jerry Mintz 1517 1525 8
Ibrahim Mugren 2006 1963 43
Agustin Murillo 1924 1920 4
Mukaila Rabiu 1964 1972 8
Lei Ren 2199 2197 2
Bradley Robbins 2075 2052 23
Mario Rodriguez 1544 1552 8
Husen Saidov 918 1048 130
Hasan Saidov 1000 1192 192
Aleksandr Sapezhnikov 1303 1258 45
Kunal Shah 2213 2201 12
Mitchell Shinder 2107 2118 11
Akira Tadehara 906 903 3
Anthony Valerio 2395 2392 3
Sri Vuka 2183 2183 0
Tenzin Wangpo 721 689 32
Eric Wu 1533 1517 16
Brian Wu 263 262 1
Alexander Xue 1472 1488 16
Christopher Ming Xue 1519 1557 38
Thomas Yu 2206 2230 24
Benjamin Zhang 2143 2139 4
Zongqi 'henry' Zhong 2468 2477 9
Zhengrui Zhong 1675 1657 18
Jonathan Zhou 565 558 7
Jocelyn Zhou 1211 1206 5