2018 Butterfly Labor Day Teams NC

4-Star | 50 Players | 204 Matches

Name Entered Final
Mike Babuin 1666 1565 101
Simon Brain 1796 1834 38
Wayne Carney 1906 1872 34
Frank Chao 904 1264 360
Chingyao Chou 1154 1112 42
Xuhui Davidson 1028 1052 24
Anthony Gianquitti 1614 1713 99
Elias Gomez 1808 1835 27
Anav Gupta 1688 1694 6
Xiang Huang 1685 1660 25
Aditya Jain 1575 1567 8
Dennis Jenson 1892 1850 42
Zhanhao (james) Liao 1660 1749 89
Cliff Lin 1151 1202 51
Elvis Lopez 1978 1987 9
Changbo Lu 1616 1690 74
Shiguang Lu 1724 1724 0
Raymond Mack 2095 2040 55
Michael Martin 1944 1928 16
Jim Mcqueen 1837 1823 14
Jerred Miklowcic 1908 1848 60
Jeff Milford 1215 1233 18
Bryce Milford 828 827 1
Majid Mohadjer 1106 1111 5
Aminu Mohammed 1758 1734 24
Brendon Mrzlak 1979 1999 20
Moustapha Nasser 1921 1812 109
Sen Nie 1752 1753 1
Sue Nolte 1599 1537 62
Raphael Orenstein 1280 1287 7
John Pahl 1450 1448 2
Anthony Pierre 1168 1168 0
Ahmond Reid 1338 1338 0
Ryan Robinson 1667 1788 121
Ajai Singh 1666 1712 46
Cameron Smith 1974 1955 19
William So 2085 2115 30
Ashutosh Sorab 1655 1699 44
Sam Sundar 1509 1545 36
Chi Tran 1913 1906 7
Martin Vazquez 2077 2019 58
Rachel Wang 1550 1657 107
Jinpeng Xiao 1633 1610 23
Chris Xiao 2044 2026 18
Zhu Xiaofeng 1774 1755 19
Yanyu Xie 1396 1601 205
Isabella Xu 1765 1804 39
Bryan Zeng 1092 1189 97
Lisa Zhao 1671 1697 26
Tianyi Zhou 967 1260 293