NYISC Sep. 9, 2018 Open NY

2-Star | 27 Players | 84 Matches

Name Entered Final
Tom Brown 1684 1713 29
Aiman Elsherbiny 1473 1433 40
Jackie Feng 1995 1952 43
Dario Ferrari 1093 1121 28
Brian Fong 1424 1421 3
Rafi Hosein 1718 1725 7
Audrey Huang 0 1229 1229
Alyssa Kang 1273 1312 39
Amir Khan 1849 1861 12
Anand Khera 1284 1307 23
Shivas Khera 952 937 15
Walter Lam 1861 1855 6
Ethan Leung 507 506 1
Yi Li 0 1553 1553
Kayden Li 999 1041 42
Kelly Liang 2162 2123 39
Sho Miyazaki 1967 1987 20
Kevin Ou 1963 1946 17
Brian Ou 1204 1208 4
Kit Poon 1352 1332 20
Mukaila Rabiu 1903 1995 92
John Rakowski 701 989 288
Lei Ren 2118 2127 9
Sam Schamberg 1093 1053 40
Jack Volpert 0 725 725
Zhengrui Zhong 1658 1612 46
Jocelyn Zhou 1207 1210 3