NYISC Sep. 9, 2018 Open NY

2-Star | 27 Players | 84 Matches

Name Entered Final
Tom Brown 1677 1706 29
Aiman Elsherbiny 1472 1432 40
Jackie Feng 1995 1952 43
Dario Ferrari 1086 1113 27
Brian Fong 1429 1426 3
Rafi Hosein 1711 1718 7
Audrey Huang 0 1219 1219
Alyssa Kang 1272 1308 36
Amir Khan 1848 1862 14
Anand Khera 1289 1306 17
Shivas Khera 950 934 16
Walter Lam 1864 1858 6
Ethan Leung 503 502 1
Yi Li 0 1552 1552
Kayden Li 993 1034 41
Kelly Liang 2161 2122 39
Sho Miyazaki 1966 1986 20
Kevin Ou 1964 1947 17
Brian Ou 1181 1191 10
Kit Poon 1342 1324 18
Mukaila Rabiu 1905 1993 88
John Rakowski 687 986 299
Lei Ren 2117 2126 9
Sam Schamberg 1088 1042 46
Jack Volpert 0 718 718
Zhengrui Zhong 1652 1606 46
Jocelyn Zhou 1198 1203 5