2018 Ultimate Fieldhouse September Open CA

3-Star | 95 Players | 349 Matches

Name Entered Final
Eric Aki 832 778 54
Ricardo Amayo 1592 1604 12
Dave Ardisson 1145 1143 2
William Bai 2391 2394 3
Jeffrey Bi 0 527 527
Alberto Cajigas 962 953 9
Niklas Chang 1240 1670 430
Paul Chang 1668 1670 2
Ethan Chen 1797 1808 11
Darren Choe 577 580 3
Barbara Clark 1467 1495 28
Kobe Couyoumjian 2240 2253 13
Nikhil Dahake 1855 1898 43
Phong Dao 1645 1624 21
Titus Davila 1412 1500 88
Narasimha Denduluri 950 1406 456
Anvay Deshpande 1616 1614 2
Nghia Do 1123 1249 126
Jafar Fatemi 0 1960 1960
Erik Feng 45 95 50
Thomas Fersch 1910 1924 14
Alix Geller 463 454 9
Xianyao He 1905 1896 9
Jonathan Hu 1960 1929 31
Alex Hwang 198 193 5
Jiadi Jiang 1816 1809 7
Qiao Jiao 2448 2448 0
Stuti Kashyap 0 371 371
Kent Keading 1883 1872 11
Alireza Khatibi 1917 1921 4
Arnav Khinvasara 1784 1875 91
Tushar Khinvasara 920 1025 105
Bhavesh Kumar 1142 1176 34
Tiffany Lam 1795 1798 3
Amanda Lau 479 1047 568
Mingbo Li 1850 1848 2
Victor Li 1690 1688 2
Handson Li 2084 2086 2
Peter Li 909 1011 102
Jingsheng Li 1570 1507 63
Dan Liu 2600 2619 19
Victor Liu 2605 2598 7
Wireless Lovebird 1951 1923 28
Edward Lu 1632 1580 52
Wenqing Lu 1681 1642 39
Kristy Luu 1892 1845 47
Graham Matthews 1392 1400 8
Sahil Mehta 1645 1638 7
Emilian Mihet 2057 2065 8
Daniel Morgan 1138 1117 21
Makarios Moussa 1761 1750 11
Nicholay Osokin 1557 1472 85
Kenneth Pinili 2232 2223 9
Aneesh Raghavan 2189 2182 7
Anil Ramappa 2085 2052 33
Alexander Rozhin 1544 1577 33
Ashwin Sankuratri 2143 2180 37
Shashank Shastry 1606 1537 69
Matthew Shen 510 560 50
Adit Sheth 1529 1527 2
Anooj Sheth 294 594 300
Rudra Shikhare 1171 1211 40
Chalat Singhaklangpol 0 623 623
Aanvi Singhani 1139 1239 100
Chandva Kamal Sonowal 0 1428 1428
Andrew Streng 1687 1660 27
Olaf Surmann 2177 2184 7
Kathy Tang 1503 1626 123
Alan Tang 1976 2022 46
Ye Tian 2623 2614 9
Sergey Tsvor 2135 2101 34
Rithwik Vaidun 2062 2038 24
Paul Villacarlos 1707 1701 6
Tony Villar 0 624 624
Anastasia Wang 2140 2142 2
James Wang 1005 998 7
Alton Wang 1971 1970 1
Dan Wells 1384 1279 105
Peter Williams 1790 1779 11
Natacha Williams 620 601 19
William Wong 1260 1214 46
Cong Xiao 1943 1943 0
Fenglin Xu 1313 1313 0
Kevin yang 1251 1290 39
Orlando Yang 737 869 132
Si Yin 1747 1763 16
Harry Yin 0 1100 1100
Nolan Yu 1540 1558 18
Tongtong Yu 1758 1711 47
Andy Zhang 1328 1123 205
Amy Zhang 38 386 348
Weizhe Zhang 0 614 614
Junduo Zhao 2046 2056 10
Eric Zhou 1647 1654 7
Mingyu Zu 2069 2064 5