2018 Ultimate Fieldhouse September Open CA

3-Star | 95 Players | 349 Matches

Name Entered Final
Eric Aki 834 779 55
Ricardo Amayo 1592 1601 9
Dave Ardisson 1139 1138 1
William Bai 2391 2394 3
Jeffrey Bi 0 527 527
Alberto Cajigas 959 950 9
Paul Chang 1668 1670 2
Niklas Chang 1241 1668 427
Ethan Chen 1799 1810 11
Darren Choe 572 576 4
Barbara Clark 1465 1493 28
Kobe Couyoumjian 2237 2251 14
Nikhil Dahake 1851 1895 44
Phong Dao 1646 1625 21
Titus Davila 1413 1462 49
Narasimha Denduluri 949 1406 457
Anvay Deshpande 1613 1613 0
Nghia Do 1123 1248 125
Jafar Fatemi 0 1960 1960
Erik Feng 45 95 50
Thomas Fersch 1912 1926 14
Alix Geller 463 453 10
Xianyao He 1902 1894 8
Jonathan Hu 1960 1932 28
Alex Hwang 199 194 5
Jiadi Jiang 1817 1810 7
Qiao Jiao 2448 2448 0
Stuti Kashyap 0 371 371
Kent Keading 1887 1875 12
Alireza Khatibi 1917 1921 4
Arnav Khinvasara 1784 1876 92
Tushar Khinvasara 921 1027 106
Bhavesh Kumar 1142 1176 34
Tiffany Lam 1798 1801 3
Amanda Lau 477 1042 565
Peter Li 883 991 108
Jingsheng Li 1571 1508 63
Mingbo Li 1855 1853 2
Victor Li 1692 1690 2
Handson Li 2085 2087 2
Victor Liu 2601 2594 7
Dan Liu 2595 2614 19
Wireless Lovebird 1955 1927 28
Wenqing Lu 1681 1642 39
Edward Lu 1632 1580 52
Kristy Luu 1898 1847 51
Graham Matthews 1385 1398 13
Sahil Mehta 1644 1637 7
Emilian Mihet 2056 2064 8
Daniel Morgan 1138 1100 38
Makarios Moussa 1764 1752 12
Nicholay Osokin 1541 1458 83
Kenneth Pinili 2232 2223 9
Aneesh Raghavan 2192 2184 8
Anil Ramappa 2090 2057 33
Alexander Rozhin 1543 1574 31
Ashwin Sankuratri 2146 2183 37
Shashank Shastry 1609 1537 72
Matthew Shen 508 559 51
Anooj Sheth 296 595 299
Adit Sheth 1526 1524 2
Rudra Shikhare 1169 1209 40
Chalat Singhaklangpol 0 623 623
Aanvi Singhani 1140 1240 100
Chandva Kamal Sonowal 0 1428 1428
Andrew Streng 1687 1660 27
Olaf Surmann 2177 2184 7
Alan Tang 1975 2021 46
Kathy Tang 1503 1629 126
Ye Tian 2622 2613 9
Sergey Tsvor 2134 2101 33
Rithwik Vaidun 2062 2038 24
Paul Villacarlos 1707 1701 6
Tony Villar 0 623 623
Anastasia Wang 2141 2142 1
James Wang 999 995 4
Alton Wang 1972 1972 0
Dan Wells 1384 1279 105
Natacha Williams 622 603 19
Peter Williams 1791 1780 11
William Wong 1260 1211 49
Cong Xiao 1944 1944 0
Fenglin Xu 1313 1313 0
Kevin yang 1250 1289 39
Orlando Yang 737 869 132
Si Yin 1747 1763 16
Harry Yin 0 1100 1100
Tongtong Yu 1760 1713 47
Nolan Yu 1543 1550 7
Weizhe Zhang 0 614 614
Andy Zhang 1321 1130 191
Amy Zhang 39 386 347
Junduo Zhao 2046 2056 10
Eric Zhou 1645 1651 6
Mingyu Zu 2075 2070 5