Topspin Open 2018 NJ

2-Star | 69 Players | 224 Matches

Name Entered Final
Gal Alguetti 2565 2573 8
Sharon Alguetti 2588 2588 0
James Chen 1712 1696 16
Jaden Chen 856 835 21
Eshaan Debnath 0 211 211
Lyonnel Eugene 1650 1648 2
Molly Fong 1818 1804 14
Baris Guney 727 652 75
Ethan He 1124 1140 16
Justin Hong 2107 2100 7
Wesley Hu 819 845 26
Lijuan Hu 696 737 41
Hongyu Hu 0 368 368
Kaleb Huang 1651 1645 6
Alyssa Kang 1312 1324 12
Livia Kong 1888 1868 20
Justin Lambat 0 187 187
Chiuhsin Lee 1332 1332 0
Christopher Lehman 1884 1867 17
Jian Li 2570 2563 7
Kenneth Lin 0 195 195
Ashley Liu 967 967 0
Sunny Liu 0 210 210
Jiayue Liu 0 544 544
Frank Liu 0 291 291
Victor Lu 2051 2055 4
Victor Ma 325 451 126
William Mayweather 1432 1367 65
Oishik Mukherjee 1246 1220 26
Ange-cedric Oba 2362 2336 26
Brian Ou 1208 1188 20
Rachel Ou 1926 1941 15
Kevin Ou 1946 1969 23
Caroline Ou 409 411 2
Timothy Peng 1166 1172 6
Daniel Qi 1624 1627 3
Xiaohong Qi 676 681 5
Amanda Qu 1786 1826 40
Xiaoge Qu 1743 1746 3
Mukaila Rabiu 1995 2010 15
Lei Ren 2127 2137 10
Yan Ren 742 748 6
Ann-ping Shangguan 1804 1808 4
Nitin Raj Sharma 1594 1572 22
Charles Shen 1339 1547 208
Ervan Singh Dhillon 0 271 271
Harbinder Singh Dhillon 0 1227 1227
Zaferjit Singh Dhillon 0 162 162
Michelle Sun 555 563 8
Derek Wang 0 536 536
Zheng Wang 946 901 45
Jeffrey Wang 572 579 7
Anya Wang 647 654 7
Yunyun Xiong 803 825 22
Daniel Yan 2012 2031 19
Albert Yang 1548 1536 12
Songshan Yang 0 1941 1941
Dong Yang 1964 1951 13
James Yang 2001 1965 36
Carmen Yu 743 741 2
Ray Zhang 473 738 265
Richard Zhang 1243 1296 53
Joanna Zhang 2007 2002 5
Shang Zhang 2248 2330 82
Jane Zhang 597 578 19
Brian Zhou 1144 1168 24
Ethan Zhou 0 429 429
Junguo Zhou 0 668 668
Zhaoqun Zhou 1807 1811 4