Topspin Open 2018 NJ

2-Star | 69 Players | 224 Matches

Name Entered Final
Sharon Alguetti 2591 2591 0
Gal Alguetti 2562 2570 8
James Chen 1712 1696 16
Jaden Chen 854 833 21
Eshaan Debnath 0 210 210
Lyonnel Eugene 1651 1649 2
Molly Fong 1816 1804 12
Baris Guney 723 648 75
Ethan He 1122 1133 11
Justin Hong 2107 2100 7
Lijuan Hu 683 726 43
Hongyu Hu 0 366 366
Wesley Hu 819 845 26
Kaleb Huang 1649 1644 5
Alyssa Kang 1307 1320 13
Livia Kong 1890 1867 23
Justin Lambat 0 186 186
Chiuhsin Lee 1330 1330 0
Christopher Lehman 1884 1867 17
Jian Li 2567 2560 7
Kenneth Lin 0 194 194
Frank Liu 0 291 291
Ashley Liu 962 961 1
Sunny Liu 0 209 209
Jiayue Liu 0 543 543
Victor Lu 2051 2055 4
Victor Ma 323 451 128
William Mayweather 1431 1366 65
Oishik Mukherjee 1242 1211 31
Ange-cedric Oba 2366 2333 33
Brian Ou 1191 1176 15
Rachel Ou 1926 1943 17
Kevin Ou 1947 1970 23
Caroline Ou 407 409 2
Timothy Peng 1167 1170 3
Daniel Qi 1626 1629 3
Xiaohong Qi 668 673 5
Amanda Qu 1782 1823 41
Xiaoge Qu 1744 1747 3
Mukaila Rabiu 1993 2008 15
Lei Ren 2126 2137 11
Yan Ren 738 744 6
Ann-ping Shangguan 1809 1811 2
Nitin Raj Sharma 1594 1572 22
Charles Shen 1350 1553 203
Ervan Singh Dhillon 0 271 271
Harbinder Singh Dhillon 0 1216 1216
Zaferjit Singh Dhillon 0 161 161
Michelle Sun 555 562 7
Derek Wang 0 539 539
Zheng Wang 947 902 45
Jeffrey Wang 572 579 7
Anya Wang 656 662 6
Yunyun Xiong 797 819 22
Daniel Yan 2009 2027 18
Albert Yang 1549 1536 13
Songshan Yang 0 1941 1941
Dong Yang 1964 1951 13
James Yang 1993 1958 35
Carmen Yu 739 737 2
Ray Zhang 472 734 262
Richard Zhang 1239 1288 49
Joanna Zhang 2003 1998 5
Shang Zhang 2248 2335 87
Jane Zhang 596 577 19
Brian Zhou 1128 1164 36
Ethan Zhou 0 429 429
Junguo Zhou 0 665 665
Zhaoqun Zhou 1807 1811 4