SPTTC December Open WA

1-Star | 72 Players | 327 Matches

Name Entered Final
Ethan Batson 1172 1279 107
Alan Bell 885 809 76
Eric Brinster 1540 1554 14
Ryan Chan 1959 2066 107
Shuo-Wei Chang 1119 1119 0
SIYING CHEN 0 1680 1680
Sherman Chen 1618 1568 50
Ashley Chen 1793 1782 11
Brian Chia 2026 2010 16
Dave Clyde 0 1239 1239
Vadym Denysenko 2063 2071 8
Nick Dotson 1814 1761 53
Cameron Eggart 1093 1046 47
Mark Andrew Flores 2133 2094 39
Jimmy Gao 1666 1647 19
Chandrasekar Gopalan 1602 1519 83
Ting He 0 1608 1608
Bernardo Hernandez 1835 1830 5
Ryan Hoarfrost 2104 2090 14
Andrei Ilnitskii 1588 1725 137
Chirag Kamat 1744 1784 40
Alexandr Kaplan 1909 1891 18
Shavkat Karimov 1512 1542 30
Utako Kase 1451 1426 25
Sergey Kolosov 2045 2056 11
Heng-yi Lai 1715 1685 30
Hau Lam 2064 2075 11
Svetlana Lepilova 2033 2030 3
Emma Liao 0 1776 1776
Hunlan Lin 1924 1941 17
Raymond Lock 1830 1754 76
Jian Lu 1439 1466 27
Andrew Matteson 1643 1684 41
Vince Mioduszewski 2021 2022 1
Kefei Mo 0 1814 1814
Patrick Moore 1951 1962 11
Kevin Nguyen 1596 1686 90
John O'Donnell 0 1296 1296
Anthony O'neal 1709 1676 33
John Ochsner 1995 1961 34
Mariano Ortiz 1594 1579 15
Sridattha Palwai 1826 1841 15
Wu Pin shien 2034 2021 13
Sophal Pouv 1998 1994 4
Rishi Pudipeddi 968 983 15
David Roberts 2113 2117 4
Sarit Roy 1850 1862 12
Dean Schultz 1921 1890 31
Jeffry Schultz 1338 1351 13
Christian Solomon 1975 1992 17
Haine Tang 1764 1803 39
Nadia Teng 876 921 45
Brad Teng 296 396 100
Kei Wakabayashi 1753 1764 11
Zexuan Wang 2357 2358 1
Hu Wang 1839 2017 178
Philip Wen 1524 1621 97
Donna Wilder 1381 1380 1
Joanne Wong 0 1205 1205
Jiwei Xia 2622 2626 4
Ruichen Xiao 913 913 0
Jianxia Xiao 1530 1533 3
Jinlong Xu 1571 1521 50
Maggie Yan 1720 1767 47
Ellie Yan 1069 1494 425
Kodlee Yin 0 1709 1709
Alicia Yu 999 988 11
Frank Yu 796 816 20
Cheery Zhang 1411 1406 5
xinxu (Eric) zhao 2519 2515 4
Feng Zhe 1804 1802 2
Chenguang Zhu 1952 1928 24