SPTTC December Open WA

1-Star | 72 Players | 327 Matches

Name Entered Final
Ethan Batson 1172 1279 107
Alan Bell 889 813 76
Eric Brinster 1540 1554 14
Ryan Chan 1959 2066 107
Shuo-Wei Chang 1119 1119 0
SIYING CHEN 0 1680 1680
Sherman Chen 1618 1563 55
Ashley Chen 1793 1782 11
Brian Chia 2027 2011 16
Dave Clyde 0 1242 1242
Vadym Denysenko 2063 2071 8
Nick Dotson 1814 1762 52
Cameron Eggart 1094 1047 47
Mark Andrew Flores 2132 2093 39
Jimmy Gao 1666 1647 19
Chandrasekar Gopalan 1603 1520 83
Ting He 0 1604 1604
Bernardo Hernandez 1835 1830 5
Ryan Hoarfrost 2106 2092 14
Andrei Ilnitskii 1589 1724 135
Chirag Kamat 1746 1786 40
Alexandr Kaplan 1907 1892 15
Shavkat Karimov 1504 1539 35
Utako Kase 1451 1426 25
Sergey Kolosov 2046 2057 11
Heng-yi Lai 1715 1685 30
Hau Lam 2067 2076 9
Svetlana Lepilova 2028 2026 2
Emma Liao 0 1777 1777
Hunlan Lin 1922 1939 17
Raymond Lock 1830 1754 76
Jian Lu 1439 1466 27
Andrew Matteson 1641 1682 41
Vince Mioduszewski 2024 2024 0
Kefei Mo 0 1814 1814
Patrick Moore 1952 1963 11
Kevin Nguyen 1596 1687 91
John O'Donnell 0 1302 1302
Anthony O'neal 1709 1676 33
John Ochsner 1995 1961 34
Mariano Ortiz 1595 1578 17
Sridattha Palwai 1825 1840 15
Wu Pin shien 2034 2021 13
Sophal Pouv 2001 1997 4
Rishi Pudipeddi 974 989 15
David Roberts 2113 2118 5
Sarit Roy 1852 1863 11
Dean Schultz 1919 1888 31
Jeffry Schultz 1334 1347 13
Christian Solomon 1976 1992 16
Haine Tang 1763 1802 39
Nadia Teng 877 922 45
Brad Teng 296 396 100
Kei Wakabayashi 1753 1764 11
Zexuan Wang 2358 2359 1
Hu Wang 1839 2019 180
Philip Wen 1524 1623 99
Donna Wilder 1380 1379 1
Joanne Wong 0 1210 1210
Jiwei Xia 2622 2626 4
Jianxia Xiao 1537 1540 3
Ruichen Xiao 915 915 0
Jinlong Xu 1571 1521 50
Maggie Yan 1721 1766 45
Ellie Yan 1066 1492 426
Kodlee Yin 0 1711 1711
Alicia Yu 1009 998 11
Frank Yu 798 818 20
Cheery Zhang 1411 1406 5
xinxu (Eric) zhao 2519 2515 4
Feng Zhe 1800 1798 2
Chenguang Zhu 1949 1926 23