SPTTC December Open WA

1-Star | 72 Players | 327 Matches

Name Entered Final
Ethan Batson 1172 1279 107
Alan Bell 886 810 76
Eric Brinster 1540 1554 14
Ryan Chan 1961 2068 107
Shuo-Wei Chang 1119 1119 0
Ashley Chen 1766 1768 2
SIYING CHEN 0 1678 1678
Sherman Chen 1618 1568 50
Brian Chia 2029 2012 17
Dave Clyde 0 1241 1241
Vadym Denysenko 2064 2072 8
Nick Dotson 1814 1762 52
Cameron Eggart 1096 1049 47
Mark Andrew Flores 2133 2094 39
Jimmy Gao 1666 1647 19
Chandrasekar Gopalan 1604 1521 83
Ting He 0 1609 1609
Bernardo Hernandez 1835 1830 5
Ryan Hoarfrost 2104 2090 14
Andrei Ilnitskii 1587 1726 139
Chirag Kamat 1742 1782 40
Alexandr Kaplan 1906 1887 19
Shavkat Karimov 1513 1543 30
Utako Kase 1451 1427 24
Sergey Kolosov 2045 2056 11
Heng-yi Lai 1713 1683 30
Hau Lam 2063 2075 12
Svetlana Lepilova 2035 2032 3
Emma Liao 0 1777 1777
Hunlan Lin 1923 1940 17
Raymond Lock 1830 1753 77
Jian Lu 1439 1466 27
Andrew Matteson 1642 1681 39
Vince Mioduszewski 2023 2023 0
Kefei Mo 0 1810 1810
Patrick Moore 1950 1961 11
Kevin Nguyen 1596 1690 94
John O'Donnell 0 1297 1297
Anthony O'neal 1709 1676 33
John Ochsner 1996 1962 34
Mariano Ortiz 1596 1577 19
Sridattha Palwai 1827 1840 13
Wu Pin shien 2037 2024 13
Sophal Pouv 1999 1995 4
Rishi Pudipeddi 971 986 15
David Roberts 2114 2118 4
Sarit Roy 1842 1858 16
Dean Schultz 1923 1892 31
Jeffry Schultz 1339 1352 13
Christian Solomon 1975 1992 17
Haine Tang 1764 1802 38
Nadia Teng 877 922 45
Brad Teng 296 396 100
Kei Wakabayashi 1754 1760 6
Zexuan Wang 2358 2359 1
Hu Wang 1839 2017 178
Philip Wen 1521 1621 100
Donna Wilder 1381 1380 1
Joanne Wong 0 1206 1206
Jiwei Xia 2622 2626 4
Ruichen Xiao 913 913 0
Jianxia Xiao 1528 1531 3
Jinlong Xu 1571 1521 50
Maggie Yan 1721 1765 44
Ellie Yan 1069 1494 425
Kodlee Yin 0 1711 1711
Alicia Yu 999 988 11
Frank Yu 798 818 20
Cheery Zhang 1414 1408 6
xinxu (Eric) zhao 2519 2515 4
Feng Zhe 1799 1797 2
Chenguang Zhu 1954 1930 24