Nevada State Closed Championship NV

2-Star | 24 Players | 55 Matches

Name Entered Final
Richard Banagas 1409 1401 8
Samuel Chen 0 1216 1216
Qing Ping Gao 0 1968 1968
Xiaoqiang Gong 923 923 0
Lucas He 0 1168 1168
Mark Kraut 1960 1976 16
Helen Li 1576 1576 0
Zhang Liang 2173 2175 2
Kevin Liang 0 1200 1200
Gang Liu 0 1976 1976
Yutong Lu 0 1181 1181
Antonio Man 0 1184 1184
Jojo Manipol 0 1307 1307
David Rubin 1998 1975 23
Diego Saurez 0 1441 1441
Michael St. Cloud 1129 1127 2
Bala Sukul 1401 1394 7
Lily Tan 0 795 795
Allan Tang 1418 1426 8
Shawn Villanueva 0 1682 1682
Homer Wang 1485 1492 7
Lynn Xia 0 779 779
Alan You 0 1540 1540
Raymond Zhang 0 1232 1232