PSAL Individual Championship 2019 NY

0-Star | 64 Players | 114 Matches

Name Entered Final
Prajwal Bhattarai 779 779 0
Robert Brustein 0 1659 1659
Hunnan Butt 783 786 3
Xinyi Cai 307 323 16
Allen Cao 0 646 646
Jorge Moreno Casatillo 0 209 209
Karen Chan 855 873 18
ShangLi Chen 1235 1230 5
Jackson Chen 894 901 7
Cathy Chen 664 1143 479
JiaJie Chen 1446 1546 100
Lin Peng Chen 989 971 18
Hui Quan Chen 0 720 720
Bowen Cheng 1305 1305 0
Rachel Chin 0 529 529
Kunga Chodon 1225 1205 20
Haiyue (Elva) Deng 0 1696 1696
William Ding 728 736 8
Rachel Eng 0 205 205
Natasha Haft 0 1426 1426
Wendy He 392 394 2
Jiaming He 731 739 8
Sydney Ho 734 730 4
Jingde Hu 2244 2231 13
Joy Jung 865 863 2
Shaimaa Khalifa 0 513 513
Khamrokul Khamrokulov 810 809 1
Fawzia Khan 522 877 355
Alex Koiv 0 842 842
Mikka Lyn Legaspi 0 761 761
Sonam Lhamo 629 636 7
Yu An Li 0 893 893
Tina Li 213 221 8
Kristina Lian 0 620 620
Gigi Lin 0 723 723
Dan Lin 0 202 202
Jasmine Lo 1758 1783 25
Madeline Loo 0 307 307
Junyue Ma 2188 2203 15
Max Maejima 437 439 2
Elizabeth Maldonado 0 186 186
Jane Medved 1884 1814 70
Kiara Murillo 0 291 291
Kyle Natividad 789 800 11
Mikayla Pabon 0 854 854
Nathanael Plaisir 0 885 885
Ryan Quach 868 868 0
Tamari Razmadze 0 958 958
Joey Ruan 1069 995 74
Sarah Segal 874 973 99
Gina Seo 1608 1703 95
William Song 2014 2012 2
Michelle Vilensky 928 912 16
Xin Wang 297 297 0
Chenxiang Wang 831 831 0
Rachel Wilson 0 1322 1322
Eric Wu 1792 1742 50
William Wu 657 662 5
Yinuo Yang 2070 2070 0
Jenny Ye 967 974 7
Nehemiah Yu 807 1322 515
Cynthia Yun 0 1197 1197
Liheng Zhang 0 225 225
Dulce Zuniga 0 851 851