PSAL Individual Championship 2019 NY

0-Star | 64 Players | 114 Matches

Name Entered Final
Prajwal Bhattarai 779 779 0
Robert Brustein 0 1659 1659
Hunnan Butt 784 787 3
Xinyi Cai 307 323 16
Allen Cao 0 647 647
Jorge Moreno Casatillo 0 209 209
Karen Chan 879 892 13
ShangLi Chen 1235 1230 5
Jackson Chen 895 900 5
Cathy Chen 664 1143 479
JiaJie Chen 1445 1545 100
Lin Peng Chen 990 972 18
Hui Quan Chen 0 719 719
Bowen Cheng 1304 1304 0
Rachel Chin 0 529 529
Kunga Chodon 1228 1208 20
Haiyue (Elva) Deng 0 1694 1694
William Ding 727 735 8
Rachel Eng 0 205 205
Natasha Haft 0 1399 1399
Wendy He 392 394 2
Jiaming He 731 739 8
Sydney Ho 734 730 4
Jingde Hu 2244 2231 13
Joy Jung 865 863 2
Shaimaa Khalifa 0 513 513
Khamrokul Khamrokulov 810 809 1
Fawzia Khan 522 870 348
Alex Koiv 0 843 843
Mikka Lyn Legaspi 0 762 762
Sonam Lhamo 629 637 8
Yu An Li 0 893 893
Tina Li 213 221 8
Kristina Lian 0 621 621
Gigi Lin 0 723 723
Dan Lin 0 202 202
Jasmine Lo 1755 1780 25
Madeline Loo 0 307 307
Junyue Ma 2188 2203 15
Max Maejima 437 439 2
Elizabeth Maldonado 0 186 186
Jane Medved 1879 1809 70
Kiara Murillo 0 291 291
Kyle Natividad 789 800 11
Mikayla Pabon 0 854 854
Nathanael Plaisir 0 886 886
Ryan Quach 868 868 0
Tamari Razmadze 0 912 912
Joey Ruan 1069 995 74
Sarah Segal 874 973 99
Gina Seo 1608 1703 95
William Song 2014 2012 2
Michelle Vilensky 930 917 13
Xin Wang 297 297 0
Chenxiang Wang 842 842 0
Rachel Wilson 0 1320 1320
Eric Wu 1781 1731 50
William Wu 657 663 6
Yinuo Yang 2068 2068 0
Jenny Ye 920 928 8
Nehemiah Yu 812 1325 513
Cynthia Yun 0 1159 1159
Liheng Zhang 0 225 225
Dulce Zuniga 0 851 851