2019 HITTA March Madness Open TT Tournament TX

2-Star | 86 Players | 310 Matches

Name Entered Final
Lee Abraham 1713 1674 39
Nicolas Alvarez 2202 2197 5
Saqib Baig 1640 1650 10
Andrew Yiqing Cao 1861 1814 47
Kaye Chen 1090 1190 100
Romain Chevallier 0 1651 1651
Sai Chinnapuvvala 1216 1216 0
Mark Conrad 2077 2036 41
Daniel Cruz 0 1432 1432
Alina Dang 1139 1245 106
Thuan Dao 1778 1808 30
Zhen Deng 2251 2358 107
Duheng Deng 1429 1478 49
Keaton Denzer 0 1271 1271
Nathaniel Dilworth 1046 1041 5
Rodrick Dow 1025 1025 0
Luan Duong 1566 1567 1
Karl Eisenkoelbl 1666 1642 24
Sal Ejaz 1568 1593 25
Yifei Fang 1899 1914 15
Vlad Farcas 2274 2316 42
Byron Fuentes 1665 1796 131
Austin Gao 1849 1849 0
Conrado Garza 1819 1865 46
Matthew George 1524 1524 0
Robert Guillotte 1300 1281 19
Michael Guo 1786 1803 17
Keith Hemann 1485 1478 7
Willie Henix 0 1651 1651
Simon Hjorth 1985 1973 12
Oswald Hoyos 1696 1812 116
Jiawen Hu 1015 1025 10
Kip Iwakiri 1740 1736 4
Prafulla Kesari 1566 1657 91
Joann Kim 950 962 12
Jason Lai 1940 1948 8
Khoa (eric) Le 1890 1867 23
Sungsup Lee 1773 1740 33
Thanh Lee 2062 2052 10
Chia-yeh Li 1393 1580 187
Kewei Li 2648 2655 7
Hangyu Li 2507 2454 53
June Li 1799 1926 127
Eddie Li 1840 1872 32
Angela Lin 1575 1533 42
Jiaqi Lin 2519 2516 3
Jeffrey Lin 1638 1608 30
James Lindberg 1564 1539 25
Johnnie Emanuel Lopez 1977 1977 0
Kevin Lu 1633 1976 343
Paul Mauri 749 757 8
Kelvin Meng 1277 1257 20
Jerome Montilla 1163 1180 17
Marco Navas 2627 2628 1
Evelyn Nguyen 1292 1297 5
Dat Nguyen 1939 1880 59
Trung Nguyen 1687 1935 248
Quang Nguyen 1805 1796 9
Andy Pham 1442 1445 3
Mark Richterman 1583 1502 81
Samuel Salazar 0 1017 1017
Saim Salman 0 741 741
Rayyan Salman 902 888 14
Zoya Salman 0 878 878
Shaun Sapp 2058 2029 29
Van Savell 1637 1628 9
Diwei Shi 2515 2479 36
Yaopeng Sun 1502 1752 250
Daniel Tran 2283 2290 7
John (tho) Tu 1843 1805 38
Baker Vinci 1219 1219 0
Grace Wang 821 837 16
Andy Wang 1820 1833 13
Brian Wang 0 825 825
Lan-Hsi Nancy Wen 0 1259 1259
Essau Worthy 833 839 6
Michael Wu 1730 1763 33
Rath Yin 1687 1660 27
Conrad Young 1835 1822 13
Shuang Yu 2182 2179 3
Chang Yu-Li 2046 2056 10
Jerry Zhang 1606 1638 32
Aaron Zhang 940 939 1
Kelly Zhao 2256 2255 1
xiaohuan zhu 2164 2014 150
Arman Zhumagaliyev 1873 1890 17