2019 Ultimate Fieldhouse April Open CA

2-Star | 57 Players | 201 Matches

Name Entered Final
Eric Aki 1190 1286 96
William Bai 2525 2485 40
Alex Bian 1717 1681 36
Alberto Cajigas 1065 1066 1
Niklas Chang 1768 1727 41
Eric Chau 1045 1037 8
Ngai-chi Chung 1953 1940 13
Anvay Deshpande 1778 1822 44
Thomas Fersch 2026 2016 10
Daniel Ho 1582 1472 110
Kyler Hu 323 351 28
Ashish Jha 1758 1826 68
Niyu Jian 825 803 22
Alan Jian 963 981 18
Zhiye Jiang 333 354 21
Ronen Kalantar 0 1815 1815
Kent Keading 1840 1815 25
Tiffany Lam 1940 1942 2
Roy Lee 1966 2002 36
Michael Levin 1889 1827 62
Handson Li 2133 2124 9
Victor Li 1782 1773 9
Hunlan Lin 1907 1893 14
Keith Lin 1963 2047 84
Sean Ling 1722 1757 35
Lawrence Long 1990 1962 28
Wireless Lovebird 1832 1817 15
Adrian Lungu 1445 1560 115
Sahil Mehta 1579 1684 105
Makarios Moussa 1745 1736 9
Tanav Narayanan 1493 1448 45
Yury Prilutsky 1913 1909 4
Ruqin Ren 2437 2478 41
Isha Roy 569 817 248
Rishi Sankar 1909 1902 7
Ashwin Sankuratri 2225 2231 6
Tarun Sankuratri 1304 1311 7
Tanay Sharma 1137 1137 0
Chandva Kamal Sonowal 1563 1762 199
Olaf Surmann 2175 2126 49
Stanley Tieu 1925 1898 27
Nandhakumar Venkatachalam 1890 1893 3
Paul Villacarlos 1713 1701 12
Amogh Virkar 370 400 30
Byron White 1672 1700 28
Angela Wu 391 350 41
Andrew Wu 350 361 11
Henry Wu 2002 1995 7
Lynna Xu 1067 1158 91
Winglok Yam 1884 1822 62
Bosco Yam 1585 1752 167
Nolan Yu 1725 1737 12
Tongtong Yu 1716 1728 12
Zhigang Yu 0 1766 1766
Kevin Yuen 1865 1913 48
Andy Zhang 1590 1683 93
Weizhe Zhang 614 561 53