Sacramento Hopes Week Challenge AR

0-Star | 32 Players | 132 Matches

Name Entered Final
Mridula Anand 1672 1666 6
Isha Bajpai 1867 1840 27
Andrew Yiqing Cao 1895 1924 29
Natalie Chan 1989 1972 17
Aishi Dassarma 1342 1646 304
Jayden Diep 1895 1920 25
Mu Du 1835 1939 104
Daria Fahimi 1747 1746 1
Austin Gao 1826 1834 8
Kayla Goodwin 1895 1874 21
Emily Goodwin 1469 1468 1
Deniz Guney 1837 1828 9
Alanis Hamilton 1732 1674 58
Xianyao He 1990 1990 0
Stanley Hsu 2106 2123 17
Aryan Jha 1864 1900 36
Michelle Kang 1734 1692 42
Ryan Lee 1932 1874 58
Rory Liu 1648 1632 16
Amber Liu 1802 1802 0
Amoolya Menon 1472 1648 176
David Qin 1899 2028 129
Charles Shen 1804 1791 13
Ava Sun 1870 1913 43
Daniel Tran 2290 2297 7
Darryl Tsao 2222 2231 9
Rachel Wang 1768 1804 36
Ellie Yan 1552 1541 11
Andrew Yang 2174 2116 58
Amy Zhang 1523 1569 46
James Zhang 1924 1902 22
Patryk Zyworonek 2141 2099 42