2019 Butterfly Pong Planet Open CA

3-Star | 123 Players | 304 Matches

Name Entered Final
Steve Adams 1655 1654 1
Douglas Albrecht 1046 1037 9
Ricardo Amayo 1463 1495 32
Praneel Anant 699 697 2
Mahadevan Arivazhakan 1832 1784 48
William Bai 2485 2485 0
Roman Bakman 0 1363 1363
Bosman Botha 870 1049 179
Dayman Cash 0 1676 1676
Qing Chai 1434 1429 5
Mitchell Chang 1951 1939 12
Eric Chau 1037 1015 22
Ted Chen 2065 2051 14
Bilal Choho 2019 2030 11
Sourabh Deshmukhe 0 967 967
David Eng 1612 1575 37
Erik Feng 192 246 54
Paul Fong 0 48 48
Brandon Ge 407 551 144
Mike Greffen 453 453 0
Weida Guan 2506 2503 3
Muskan Gupta 2019 2006 13
Reon Hatoyama 0 967 967
Xianyao He 1990 1980 10
Vincent Hikida 0 342 342
Ryan Hsu 0 588 588
Zesheng Huang 2363 2313 50
Sheng-Chuan Hwang 0 1444 1444
Aditya Iyer 1420 1468 48
Eric Jia 630 632 2
Jaden Jia 211 224 13
Mark Johnson 1669 1600 69
Mihir Joshi 717 601 116
Mahesh Joshi 0 1041 1041
Mingwei Ju 2737 2705 32
Stuti Kashyap 471 588 117
Revant Kasichainula 2042 2049 7
Artur Kesel 959 901 58
Triet Kha 0 1792 1792
Alireza Khatibi 1953 1965 12
Jeffrey Kwan 0 63 63
Amanda Lau 1252 1250 2
Nathan Lee 2022 2030 8
Mingbo Li 1848 1843 5
Jonathan Li 828 1184 356
Jason Liang 1733 1670 63
Ming Lim 0 201 201
Ping-Hsu Lin 0 2621 2621
Richard Lin 0 1559 1559
Collin Liou 0 202 202
Dylan Liu 0 185 185
Mingtao Liu 2184 2182 2
Dong Liu 2118 2121 3
Jeremy Lu 1382 1491 109
Jerry Lu 1890 1889 1
Yiming Luo 1018 1024 6
Kristy Luu 1827 1852 25
Boliang Lyu 2332 2334 2
Emmanuel M 1424 1423 1
Kenneth Ma 518 514 4
Medha Mahanta 920 910 10
Michael Marinas 1461 1415 46
Lavanya Maruthapandian 2210 2194 16
Derek Mun 1576 1532 44
Shriram Natarajan 0 615 615
Adam Nathanson 1716 1745 29
Hean Ng 0 485 485
Enzo Ng 121 127 6
Jone Ng 0 199 199
Madhukar Pawar 433 463 30
Cosmo Pinkerton 1649 1617 32
Sarthak Pradhan 1943 1938 5
Sridhar Reddy 0 1097 1097
Satvik Reddy 278 614 336
Helena Roth 417 517 100
Ayane Saito 2251 2239 12
Rishi Sankar 1902 2106 204
Tarun Sankuratri 1311 1305 6
Ashwin Sankuratri 2231 2252 21
Diyan Shah 1099 1121 22
Sophia Shen 404 404 0
Matthew Shen 1226 1225 1
Anooj Sheth 785 782 3
Adit Sheth 1738 1688 50
Simon Sheynkman 1426 1326 100
Hanlin Su 12 4 8
Eric Tam 506 522 16
Harry Tang 0 391 391
Wucheng Tao 2080 2231 151
Gideon Teitel 2015 2018 3
Truong Tu 2339 2325 14
Taran Tummala 2119 2101 18
Sivaraam Velayutham 0 221 221
Shriraam Velayutham 0 56 56
Aditya Venkatraman 448 454 6
Paul Villacarlos 1701 1701 0
Amogh Virkar 400 407 7
Vishal Vishnoi 1780 2046 266
Rhea Vishnoi 815 815 0
Yuensen Wang 1198 1128 70
Ying Wang 2381 2341 40
Shaobo Wang 2566 2607 41
Anastasia Wang 2207 2218 11
Zhihuan Wang 0 886 886
Andrew Wang 0 321 321
Byron White 1700 1657 43
Magnus Wiklund 2017 2001 16
Jacob Winefeld 54 462 408
Wai Wong 1913 2151 238
Henry Wu 1995 1988 7
Angela Wu 350 358 8
Andrew Wu 361 348 13
Lynna Xu 1158 1081 77
Orlando Yang 990 993 3
Kevin yang 1675 1636 39
Alexander Yavorskiy 1082 1418 336
Irene Yeoh 277 450 173
Ming Yin 1026 1483 457
Solon Yiu 942 981 39
Peter Young 1742 1724 18
Andy Zhang 1683 1683 0
Raymond Zhu 1641 1599 42
Jian Zhuang 2081 2098 17