2019 Butterfly Pong Planet Open CA

3-Star | 123 Players | 304 Matches

Name Entered Final
Steve Adams 1655 1654 1
Douglas Albrecht 1046 1037 9
Ricardo Amayo 1463 1495 32
Praneel Anant 699 697 2
Mahadevan Arivazhakan 1832 1784 48
William Bai 2485 2485 0
Roman Bakman 0 1363 1363
Bosman Botha 870 1049 179
Dayman Cash 0 1676 1676
Qing Chai 1434 1429 5
Mitchell Chang 1951 1939 12
Eric Chau 1037 1015 22
Ted Chen 2065 2051 14
Bilal Choho 2019 2030 11
Sourabh Deshmukhe 0 967 967
David Eng 1612 1575 37
Erik Feng 192 246 54
Paul Fong 0 48 48
Brandon Ge 407 551 144
Mike Greffen 453 453 0
Weida Guan 2506 2503 3
Muskan Gupta 2019 2006 13
Reon Hatoyama 0 967 967
Xianyao He 1990 1980 10
Vincent Hikida 0 342 342
Ryan Hsu 0 638 638
Zesheng Huang 2363 2313 50
Sheng-Chuan Hwang 0 1444 1444
Aditya Iyer 1420 1468 48
Eric Jia 630 632 2
Jaden Jia 211 234 23
Mark Johnson 1669 1600 69
Mahesh Joshi 0 1041 1041
Mihir Joshi 717 601 116
Mingwei Ju 2737 2705 32
Stuti Kashyap 471 588 117
Revant Kasichainula 2042 2049 7
Artur Kesel 959 901 58
Triet Kha 0 1792 1792
Alireza Khatibi 1953 1965 12
Jeffrey Kwan 0 63 63
Amanda Lau 1252 1250 2
Nathan Lee 2022 2030 8
Mingbo Li 1848 1843 5
Jonathan Li 828 1184 356
Jason Liang 1733 1670 63
Ming Lim 0 211 211
Ping-Hsu Lin 0 2621 2621
Richard Lin 0 1559 1559
Collin Liou 0 202 202
Mingtao Liu 2184 2182 2
Dong Liu 2118 2121 3
Dylan Liu 0 195 195
Jerry Lu 1890 1889 1
Jeremy Lu 1382 1491 109
Yiming Luo 1018 1024 6
Kristy Luu 1827 1852 25
Boliang Lyu 2332 2334 2
Emmanuel M 1424 1423 1
Kenneth Ma 518 514 4
Medha Mahanta 920 910 10
Michael Marinas 1461 1415 46
Lavanya Maruthapandian 2210 2194 16
Derek Mun 1576 1532 44
Shriram Natarajan 0 615 615
Adam Nathanson 1716 1745 29
Jone Ng 0 199 199
Hean Ng 0 535 535
Enzo Ng 121 127 6
Madhukar Pawar 433 463 30
Cosmo Pinkerton 1649 1617 32
Sarthak Pradhan 1943 1938 5
Sridhar Reddy 0 1097 1097
Satvik Reddy 278 614 336
Helena Roth 417 517 100
Ayane Saito 2251 2239 12
Rishi Sankar 1902 2106 204
Tarun Sankuratri 1311 1305 6
Ashwin Sankuratri 2231 2252 21
Diyan Shah 1099 1121 22
Sophia Shen 404 404 0
Matthew Shen 1226 1225 1
Adit Sheth 1738 1688 50
Anooj Sheth 785 782 3
Simon Sheynkman 1426 1326 100
Hanlin Su 12 4 8
Eric Tam 506 522 16
Harry Tang 0 391 391
Wucheng Tao 2080 2231 151
Gideon Teitel 2015 2018 3
Truong Tu 2339 2325 14
Taran Tummala 2119 2101 18
Shriraam Velayutham 0 1100 1100
Sivaraam Velayutham 0 444 444
Aditya Venkatraman 448 454 6
Paul Villacarlos 1701 1701 0
Amogh Virkar 400 407 7
Rhea Vishnoi 815 815 0
Vishal Vishnoi 1780 2046 266
Yuensen Wang 1198 1128 70
Ying Wang 2381 2341 40
Shaobo Wang 2566 2607 41
Anastasia Wang 2207 2218 11
Zhihuan Wang 0 886 886
Andrew Wang 0 348 348
Byron White 1700 1657 43
Magnus Wiklund 2017 2001 16
Jacob Winefeld 54 462 408
Wai Wong 1913 2151 238
Angela Wu 350 358 8
Andrew Wu 361 348 13
Henry Wu 1995 1988 7
Lynna Xu 1158 1081 77
Kevin yang 1675 1636 39
Orlando Yang 990 993 3
Alexander Yavorskiy 1082 1418 336
Irene Yeoh 277 450 173
Ming Yin 1026 1483 457
Solon Yiu 942 981 39
Peter Young 1742 1724 18
Andy Zhang 1683 1683 0
Raymond Zhu 1641 1599 42
Jian Zhuang 2081 2098 17