NYITTC May 5, 2019 Open NY

2-Star | 22 Players | 60 Matches

Name Entered Final
Mark Berg 1640 1650 10
Lanfei Chen 1580 1603 23
Raymond Chen 543 514 29
CHANG CHEN 2177 2128 49
Richard Dantsits 774 749 25
Han Shi Deng 531 546 15
Alex Hohl 2200 2212 12
Cory Johnson 2014 2010 4
Sota Kawamura 1355 1348 7
Yu Xiang Li 2325 2330 5
Ming Lu 1371 1378 7
Jerry Mintz 1603 1603 0
Azim Punjani 1743 1691 52
Lei Ren 2073 2113 40
Allen Vee 645 674 29
Arthur Wang 1696 1686 10
Alex Wu 1919 1915 4
Bruce Ye 587 577 10
Mike Yin 650 675 25
Larissa Yue 1399 1655 256
Boyu Zhang 481 474 7
Jun Qing Zhang 926 928 2