Topspin Huaxia Cup 2019 NJ

2-Star | 51 Players | 137 Matches

Name Entered Final
Santiago Acosta 2143 2163 20
Alex Averin 2266 2279 13
Miguel Ballesteros 1408 1446 38
Mark Berg 1620 1589 31
Jaden Chen 964 929 35
Lim Ming Chui 1900 1852 48
Alon Danai 1027 1021 6
Eshaan Debnath 211 218 7
Wesley Hu 932 898 34
Kaleb Huang 1819 1840 21
Ishika Japanwala 0 133 133
Alan Ji 1726 1717 9
Sam Karabulut 1565 1505 60
Livia Kong 2020 2020 0
Chiuhsin Lee 1472 1469 3
Kevin Li 1080 1071 9
Justin Li 0 150 150
Jiawei Liang 0 770 770
Kenneth Lin 195 506 311
Frank Liu 290 329 39
Sophie Luk 445 424 21
John Mcdermott 2132 2146 14
Caroline Ou 471 448 23
Rachel Ou 2010 2010 0
Gouri Prakash 667 593 74
Lei Ren 2046 2066 20
Charles Shen 1888 1885 3
Ziheng Shen 0 222 222
Jun Shen 0 876 876
Ziwei Shen 0 202 202
Zaferjit Singh Dhillon 799 795 4
Ervan Singh Dhillon 230 238 8
Randy Stoddard 1496 1538 42
William Sun 2158 2134 24
Michelle Sun 563 550 13
Tamas Szeles 1811 1811 0
Rishith Varre 1487 1460 27
Jeffrey Wang 838 849 11
Derek Wang 458 583 125
Eric Wei 0 460 460
Daniel Yan 2153 2144 9
Albert Yang 1830 1932 102
Kevin Yang 1600 1601 1
James Yang 2096 2038 58
Jason Zeng 0 446 446
Hongyin Zhang 0 517 517
Richard Zhang 1386 1484 98
Zhaoqun Zhou 1955 1926 29
Ethan Zhou 791 819 28
Junguo Zhou 693 718 25
Brian Zhou 1273 1399 126